Гъвкавото работно време желано и от Y поколението

Близо две трети (63%) от българските фирми твърдят, че производителността им се е повишила в резултат от по-гъвкавите начини на работа. Почти половината (47%) пък свързват увеличените приходи пряко с гъвкавата организация на работа, сочи проучване на Регус сред висши бизнес мениджъри.

Според компанията, за първи път с доказателствен материал от независимо проучване (сред повече от 16 000 висши мениджъри) се потвърждава причинно-следствената връзка между гъвкавите начини на работа (време и/или място на работа) и подобрената продуктивност/генериране на приходи.

Работата на непълно работно време става все по-разпространена не само за лицата на свободна практика, работещите майки и възрастните служители, но и за представителите на поколение Y, които влизат направо в сферата на многофункционалната заетост.

Респондентите твърдят, че се чувстват по-мотивирани и с повече енергия благодарение на гъвкавата организация на работата (51%). Подобрявайки мотивацията и здравето на служителите, гъвкавата организация на работа изпълнява важната роля на инструмент за задържане на таланти.

По-интересни резултати от проучването

• 67% от респондентите декларират, че работят в движение повече, отколкото преди.

• 44% от респондентите заявяват, че служителите в тяхната компания се чувстват в по-добро здравословно състояние в резултат на гъвкавите начини на работа.

• 90% от респондентите очакват рязко увеличение на броя на хората, които ще се ориентират към работа на непълно работно време в даден момент от тяхното кариерно развитие.

• В глобален план малките предприятия приемат гъвкавата организация на работа с повече готовност от големите бизнес организации, като 80% от служителите казват, че в тяхната компания се работи по-гъвкаво, отколкото преди, в сравнение с 68% от работещите в големи предприятия.

Това че служителите се чувстват по-добре, по-мотивирани и с повече енергия при гъвкаво работно време означава също, че са по-удовлетворени от работата си, по-лоялни и по-малко ориентирани към напускане.

Коментар