Все повече недоволни от мобилните услуги

Мобилните абонати в света стават все по-недоволни от качеството на услугите, твърди ново проучване. Докато през 2011 година 87% от потребителите са били удовлетворени, сега само 62% са доволни, сочат резултатите от изследване на iPass, данни от което изнася PC Advisor.

 

Недоволството е провокирано от няколко фактора, сред които скорост за предаване на данни, качество на гласовата връзка и зона на покритие.

Делът на удовлетворените от скоростта е намалял от 46% през 2011 г. до 34% към настоящия момент. При гласовата връзка се наблюдава спад от 77% доволни през миналата година до 62% сега. Расте недоволството и по отношение на покритието.

Според експерти, очерталата се тенденция се дължи на нарастващия брой мобилни абонати, който води до претоварване на мрежите и влошаване на качеството. Освен това средностатистическият потребител вече притежава повече и по-"алчни" за трафик мобилни устройства, което натоварва допълнително мрежите.

iPass прогнозира по-нататъшно снижаване на удовлетвореността от мобилните услуги, ако операторите не предприемат стъпки за модернизация на своите инфраструктури.

Коментар