50 млн. евро се насочват към „София Тех Парк”

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма работи по проект за изграждане на технологичен парк “София Тех Парк”. Целта е да бъдат обединени в една структура добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва, и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес.

Проектът ще бъде финансиран с 50 млн. евро по ОП “Конкурентоспособност”, съобщи МИЕТ. За успешното му реализиране от началото на 2012 г. министерството започна работа с екипа на JASPERS.

Паралелно с това се работи и за пренотификация на оперативната програма от ЕК, което е необходимо условие за изграждане на технопарка, информира министър Делян Добрев. Целта е към края на май да бъдат изготвени мастер план и бизнес план на проекта.

До края на годината трябва да бъде избран изпълнител на строителните дейности, които ще започнат през 2013 г., обеща министърът.

Коментар