BI решенията са по-печеливши от снижаването на разходите

По правило ИТ инвестициите влияят позитивно на печалбите на компаниите, доказа ново проучване на MIS Quarterly върху финансовите показатели на 450 фирми.

Твърди се, че компаниите, които разработват или купуват софтуер за бизнес анализ (BI) с цел увеличаване на продажбите, печелят повече отколкото фирми, които прилагат ИТ средства за автоматизация на вътрешните процеси, за да снижат разходите.

Проблемът е в това, че системите, които съкращават разходи, не са уникални и не носят никакво конкурентно предимство. Доставчиците на подобни системи могат да продават един и същи продукт на конкурентни фирми.

Същевременно, системите, които са способни да увеличат приходите на компаниите, се различават значително едни от други и много трудно могат да бъдат точно възпроизведени.

Някои компании управляват доста гладко разходите си, за разлика от други, които престават да инвестират в ИТ след провал на даден проект и в резултат на това започват да изостават от конкурентите.

Дори в индустрии като фармацевтичната, където акцентът е върху научните разработки и рекламата, сериозните ИТ инвестиции могат да се окажат доста печеливши. Така например, в проекта на Pfizer участват множество виртуални екипи по целия свят, които си сътрудничат и разработват нови лекарства.

Коментар