БСК обори популистки искания на КНСБ

Социалната политика в предприятието е въпрос на корпоративна социална отговорност, а не нормативно задължение, заяви зам.-председател на БСК Камен Колев в коментар към предложенията на КНСБ за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Профсъюзът настоява да бъдат въдени възможности за допълнителен  отпуск по „лични” и „семейни” причини.

И сега в КТ има достатъчно записи, даващи възможност за договаряне между работниците и работодателите (вкл. чрез КТД) на гъвкави форми на заетост и допълнителни отпуски и почивки. В този смисъл, по-голямата част от предложенията на КНСБ са приложими и към момента и не виждаме необходимост от нормативни промени, каза Камен Колев.

Той допълни, че трудовото ни законодателство, особено в частта за отпуските, е напълно синхронизирано с европейското, а отпускът за отглеждане на дете е най-дълъг в ЕС.

„Не приемаме предложението за увеличаване на отпуска за гледане на болен член на семейството, тъй като трябва да се държи сметка за сериозния дефицит в бюджета на НОИ, т.е. да има яснота дали осигурителният институт има финансов капацитет да поеме подобни разходи. Подобна стъпка би довела до увеличение на осигурителната тежест, което за работодателите е неприемливо”, категоричен бе зам.-председателят на БСК.

Особено в условията на икономическа криза, намаление на работните места с повече от 400 000 и растяща фирмена задлъжнялост подобни допълнителни тежести са недопустими, защото ще влошат още повече положението на фирмите, особено на малките и средните предприятия, смята Колев.

БСК не приемаме и увеличението на отпуските на родители на две или три деца (съответно, с 2 или с 4 дни годишно), тъй като това означава допълнителна финансова тежест за работодателя, каза още Камен Колев и допълни, че провеждането на социална политика на ниво предприятие следва да бъде въпрос на корпоративна социална отговорност (т.е. личен избор на конкретния работодател), а не на нормативно задължение.

Предложенията на синдикатите минимизират ролята на колективното трудово договаряне и водят до административно налагане на тежести върху работодателите, смята още зам.-председателят на БСК.

Коментар