HP въвежда първия в индустрията конвергиран облак

HP обяви първия в ИТ индустрията подход за хибридно доставяне на услуги и портфолио с единна архитектура, която обхваща както частни, управлявани и публични облаци, така и традиционни ИТ среди. Конвергираният облак предоставя три ключови предимства – избор, сигурност и съвместимост.

Изборът се състои в това, че новият подход стъпва на конкретни стандарти и поддържа множество хипервайзъри, операционни системи, среди за разработки, хетерогенни инфраструктури и разширяващи се партньорски екосистеми. Сигурността обхваща информацията, приложенията и инфраструктурата, а съвместимостта е гарантирана чрез единна обща архитектура.

Конвергираният облак на HP обединява няколко ресурса на HP – конвергираната инфраструктура, конвергиран софтуер за управление и сигурност и конвергирана информация, както и технология с отворен код от OpenStack.

“Интегрирането на клауд компютинга в мобилните устройства променя начина, по който са изградени инфраструктурите, по който са разработени приложенията и по който се доставя информацията”, коментира Бил Вегхте, главен мениджър „Стратегии” и изпълнителен директор „Софтуер” в HP. “Конвергираният облак позволява на организациите да съчетаят публични, частни и управлявани облачни услуги в рамките на съществуващите им ИТ среди, за да създадат безпроблемна хибридна среда, която бързо да се адаптира към променящитe се изисквания”.

Според изследване по поръчка от HP, организациите преминават през големи промени в мисленето си за начина, по който услугите се доставят. Освен това облачните предложения са избирани все по-често без одобрението на ИТ отделите. Изследването показва, че всяка втора компания използва неодобрени от ИТ отдела облачни решения, а 18% от анкетираните признават, че те са необезопасени.

С прогнозираното удвояване на употребата на частни и публични облачни модели до 2020 година, успешните организации ще трябва да намерят начин да адаптират тези решения, без да добавят допълнителни усложнения и риск за своите среди.

На 10 май HP ще пусне в бета версия първото си предложение на публичен облак за следващо поколение уеб приложения – това е публична инфраструктура като услуга (HP public Infrastructure-as-a-Service). Предложението осигурява при необходимост изчислителни ресурси или виртуални машини, скалируем онлайн капацитет за съхранение и ускорена доставка на кеширано съдържание до крайни потребители. В резултат, разработчиците могат да внедрят услуги за минути и да заплатят само за ресурсите, които използват.

Предстои също пускане на бета версии на две допълнителни предложения за „инфраструктура като услуга”: услуга за свързани бази данни за MySQL и блок услуги за сторидж, който поддържа прехвърляне на данни от една изчислителна инстанция към друга.

Същевременно, HP разширява пакета от предварително подготвени шаблони с т.нар. „облачни карти”, които позволяват незабавно внедряване на услуги. Заедно с HP CloudSystem, облачните карти могат да съкратят времето, необходимо за създаване на нови облачни услуги от няколко месеца до няколко минути.

За да подпомогне тестването на облачни приложения, HP предлага Service Virtualization 2.0. Това софтуерно решение позволява на клиентите да тестват качеството и ефективността на облачни и мобилни приложения, без да прекъсват производствените системи, благодарение на достъп до услуги в симулирана, виртуализирана среда.

HP въвежда и мрежи за виртуални приложения, които улесняват организациите при разработка на нови облачни услуги върху комплексни, наследени мрежи. Решението ускорява внедряването на приложения, автоматизира управлението и гарантира нивата на мрежови услуги (network service levels) при доставяне на облачни и виртуализирани приложения в архитектурата FlexNetwork.

Достъпни са и две нови мрежови услуги на HP. Първата от тях, Virtual Network Protection Service (Услуга за виртуална защита на мрежата) предоставя най-добри практики за обезпечаване на сигурността на управлението на мрежовата виртуализация. Услугата HP Network Cloud Optimization Service пък помага на компаниите да повишат качеството на тяхната мрежа при доставка на облачни услуги.

За клиенти, които не искат да управляват сами своите облаци, HP предлага аутсорсинг към доверен ИТ доставчик.

В допълнение, Autonomy, компания на HP, обяви, че нейният частен облак е отбелязал нов етап при обработката на данни, затвърждавайки позицията си на най-голям в света. Частният облак на Autonomy, задвижен от Intelligent Data Operating Layer (IDOL), вече може да управлява повече от 50 петабайта уеб съдържание, видео, електронна поща и мултимедия, намиращи се на 6 500 сървъра в 14 центъра за данни по целия свят.

Портфолиото на HP се допълва и от новите услуги HP Engineering Cloud Transformation Services, които помагат на екипите по разработване на продукти и инженерен дизайн да използват облака с цел подобряване на производителността и бързо въвеждане на нови продукти на пазара.

Коментар