Нова роля за експертите по ИТ сигурност

Нараства ролята на специалистите по информационна сигурност за бизнес стратегиите на компаниите, сочи проучване на IBM. Същевременно се наблюдава тенденция към все по-интелигентно и холистично управление на риска – от решаване на проблемите, свързани със сигурността, към предприемане на действия за намаляване на вероятността от възникване на подобни усложнения.

В проучването са участвали 130 експерти по информационна сигурност (Chief Information Security Officers – CISO) от цял свят. Близо две трети от анкетираните споделят, че в днешно време техните служители обръщат все повече внимание на сигурността, отколкото преди две години. Това се дължи най-вече на поредица от хакерски атаки и случаи на изтичане на информация, които компаниите са претърпели в последно време.

Проучването показва също така, че мобилната сигурност е най-големият проблем, пред който ще се изправят експертите по информационна сигурност през следващите две години.

Специалистите по сигурност започват да изместват фокуса от техническата поддръжка върху стратегическия бизнес подход. Това е продиктувано от нуждата на съвременните компании от експерти по ИТ сигурност, които заедно с останалите мениджъри, да създават и прилагат стратегии за бизнеса на компанията и да предотвратяват ефективно рисковете, свързани със сигурността. Един от четирима специалисти по информационна сигурност е натоварен с подобна стратегическа роля в компанията, в която работи.

Тенденции в информационната сигурност

Над 60% от анкетираните заявяват, че вниманието на бизнес лидерите към информационната сигурност се е увеличило през последните две години главно заради все по-прецизните хакерски атаки и пробиви в сигурността. 

• Преди две години, анкетираните заявяват, че очакват да се отделя повече време за намаляване на потенциалните бъдещи рискове и да се изразходва по-малко време за намаляване на настоящите заплахи.

• 69% от анкетираните специалисти по ИТ сигурност посочват, че външните заплахи са сред основните предизвикателства в работата им.

• Според 55% от анкетираните важността на мобилната сигурност ще нараства все повече през следващите две години.

• 87% от експертите в сферата на информационната сигурност очакват двойно увеличение на нуждата от ИТ сигурност, а 11% очакват повишение от над 50%. Освен това, информационната сигурност е основен елемент от бюджета на 71% от водещите световни организации.

източник: проучване 2012 IBM CISO

Специалистите по информационна сигурност са ангажирани с опазването на някои от най-ценните активи на компаниите – финансови ресурси, данни за клиенти, интелектуална собственост и др. Днешните рискове, свързани със сигурността, са коренно различни – бизнесът трябва да прилага проактивно ефективни предпазни мерки, вместо да влага ресурси в управлението на настоящите заплахи, заключават анализът.

Коментар