Обявиха проекта „Цифрова България 2015″

Седемдесет и пет процента от българите да използват интернет през 2015 година, предвижда проект на националната програма „Цифрова България 2015”, който бе публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МТИТС.

Целта е до 35 на сто от свързаността да се осигурява от фиксирани широколентови връзки. Програмата залага на бърз интернет със скорост равна или по-висока от 30 Mb/s, като той се осигурява от поне 90% от всички фиксирани линии. Оптична широколентова инфраструктура ще достига и до всички училища, здравните и лечебните заведения като минималната скорост се очаква да бъде 20 Mb/s.

За изграждане на широколентов достъп в отдалечените селски райони е осигурен финансов ресурс от 20 милиона евро от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се и усвояване на 7,5 милиона евро за изграждане и подобряване на центрове за информационни и комуникационни услуги като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги.

Електронните административни услуги са друг акцент в „Цифрова България 2015”. МТИТС изпълнява три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” в тази област: „Развитие на административното обслужване по електронен път”, „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” и „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”.

Целта е да бъдат реализирани качествени онлайн услуги, усъвършенстване и интегриране на оперативно съвместими информационни системи с обмен на данни между различни звена в централната администрация.

Програмата предвижда всяко ведомство да осигурява административното и финансово изпълнение на своите мерки по програмата, както и да привлича финансиране по европейски програми.

Коментари по темата: „Обявиха проекта „Цифрова България 2015″”

добавете коментар...

  1. Нане и Вуте

    А кой че копа на село и че върти мотиката с 30Mb/s?
    Хубаво е да има такъв интернет навсякъде , дори и на село , но селата имат много по-големи и по-належащи ( и по-изостанали) проблеми за решаване от този за бързата връзка по интернет.

Коментар