Нестандартни стойки навлизат в дейта центровете

Стойките за оборудване в центровете за данни вече излизат извън рамките на общоприетите стандарти. В последните години те стават по-високи, по-широси и по-дълбоки, твърди проучване на IMS Research.

Участниците в отворения проект OCP (Open Compute Project) с инициатор Facebook разработват нови стандарти – спецификации на сървъри, стойки и други компоненти от ИТ инфраструктурата на центъра за данни, които отчитат последните тенденции.

Един от най-разпространените стандарти за ширина на сървърна стойка е 19-инчовият. OCP предлага като най-оптимална за бъдещите дейта центрове ширина от 21 инча. Основният мотив за внедряване на нестандартни стойки е необходимостта да се поместят повече сървъри в наличното пространство, да се подобри вентилацията и да се опрости окабеляването.

Още през 2010 г. операторите на големи центрове за данни започнаха да използват стойки 58U (с височина 274,32 см), въпреки че най-доброто решение бе да се увеличи плътността на оборудването. Microsoft също прибягва до използване на нестандартни стойки, в частност такива с височина 57U.

Според IMS Research, стандартните стойки 42U са около две трети от всички продавани в момента, но делът им ще намалява, докато продажбите на 48U ще нарастват с 15% годишно в следващите пет години. Същевременно, в повечето случаи стойките с височина над 45-48U са трудни за доставяне и монтиране, поради транспортни и проектантски ограничения, свързани с планирането на центровете за данни.

Продажбите на сървърни стойки с ширина 600 мм ще изостанат два пъти от тези на стойки и шкафове с ширина 750-800 мм. Според IMS Research, за неудачен може да се счита и 1100-милиметровият стандарт. Предполага се, че той бързо ще отстъпи място на стойките с ширина 1200 мм.

Коментар