RedHat с решение за хибридни облаци

Linux доставчикът Red Hat пусна софтуерен инструментариум CloudForms за управление на хибридни облаци. С негова помощ компаниите ще могат да унифицират съществуващите си вътрешни ИТ системи с еластичните ресурси на публичния облак.

 

CloudForms позволява да бъдат обединени публични и частни облачни ресурси в единна система, дори ако те използват различни технологии. Потребителите получават портал за самообслужване, а администраторите – средства за контрол и управление, с които могат да преместват приложения между облаците, без да конфигурират.

CloudForms използва предварително дефинирани схеми за разгръщане на приложения в различни облачни среди. Тези схеми се създават от Red Hat или от администраторите и описват всичко необходимо за работа на приложенията в облака, така сякаш са в родната си среда.

Новият инструментариум работи на програмен стек, който включва Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Virtualization, JBoss Enterprise Middleware и различни технологии за съхранение, създадени от разработчика на корпоративни Linux решения.

Коментар