Ericsson сключи голяма сделка в Италия

Италианският оператор Fastweb, собственост на Swisscom Group, подписа договор за услуги за управление за срок от 7 години с Ericsson. Партньорството включва консолидиране и трансформация в центъра за данни, както и услуги за управление на ИТ инфраструктурата на Fastweb.

Операторът ще въведе съвременна ИТ архитектура и технологии с по-високи нива на автоматизация на процесите и с по-малко влияние върху околната среда. Договорът предвижда консултиране и системна интеграция от страна на Ericsson, трансформация, управление и поддръжка на центъра за данни на Fastweb.

Посредством хардуерна трансформация двата центъра за данни на оператора ще бъдат обединени. Това ще позволи на Fastweb да използва своята ИТ инфраструктура по-ефективно, да ускори времето за пускане на услуги на пазара и да намали влиянието си върху околната среда.  

Ще можем да се възползваме от една по-лесно скалируема и по-мощна платформа, която поддържа по-качествени услуги”, коментира Марио Мелла, технически директор на Fastweb.

При настоящото сливане на различни браншове от индустрията – телекоми, медии и интернет – технологиите стават все по-сложни, посочват от Ericsson. Компанията се стреми да управлява тази сложност, като гарантира не само качествени, но и рационализирани услуги, ориентирани към клиентите.

На развитите пазари като Италия, където проникването на мобилните технологии вече е високо, запазването на клиентите е водещ приоритет. Предлагайки услуги за управление, операторите могат да си осигурят конкурентно предимство и да се съсредоточат върху качеството на услугите, както и върху допълнителни дейности, свързани с продажбите и маркетинга, като напр. да въведат нови мултимедийни услуги.

Коментар