БСК: Не се инвестира в нови технологии

Пазарът на труда у нас е в тежко състояние, а възможностите за инвестиции в нови технологии не се използват. Това мнение застъпи БСК на срещата си с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България.

България се е придвижила в класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място), посочи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Негативно обаче се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.

Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0,5% ръст на БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0,2-0,3% на годишна база.

Повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
• Намесата на държавата като субект на пазара;
• Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система;
• Отсъствието на либерализация в енергетиката;
• Свръхрегулацията и високите административни тежести;
• Ниската ефективност на публичните разходи;
• Недоизградената инфраструктура;
• Липсата на квалифицирана работна ръка;
• Кризата в образователната система.

„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно незадоволителен”, подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите, и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към сферата на услугите.

По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност. Освен това има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към машиностроенето.

Сред причините за твърде „неиновационния” износ е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност“ (към края на август 2012 г.).

Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на труда. От 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20,2%.

Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1,9 млн. осигурени покриват пенсиите на 2,2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.

Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция, основно на квалифицирани и млади хора.

Коментар