Не се прави разлика между лични и служебни данни

Много потребители не правят разлика между лични и професионални данни и често ги съхраняват на едно и също устройство. Близо 42% от участниците в проучване на „О+К Рисърч”, направено по поръчка на „Лаборатория Касперски”, използват лаптопи, които са предоставени от работодател или са закупени от самите тях, както за работа, така и за лични цели.

27% от собствениците на компютър с марката „Епъл” и 25% от собствениците на други марки лаптопи използват преносимите си устройства за работа. Личният лаптоп, който няма надеждна защита от кибер атаки, както и служебният лаптоп, използван за лични цели, би могъл да доведе до изтичане на поверителни служебни данни, предупреждава компанията. Ако бъде осъществен нерегламентиран достъп до използваното за работа лично устройство, това може да доведе до проблеми за цялата корпоративна мрежа.

Обратната ситуация – когато служебният компютър се използва вкъщи – е по-рядко срещана (съответно 15% и 17%), но е не по-малко опасна за служебните данни.

Много сходно е положението с мобилните устройства: близо една трета от участниците в проучването използват смартфони и таблети и за забавление, и за работа. Потребителите на Blackberry имат по-високи резултати от потребителите на други марки: 26% от закупилите тази марка смартфон го използват за работа, докато 18% от служебните устройства се използват за лични цели.

Основното заключение е, че цялата гама от устройства – от настолни компютри до мобилни телефони – се използват за съхранение и обработка на служебна информация.

Кои служебни данни са изложени на риск? Според проучването, 35% от собствениците на таблети използват тези устройства за съхранение на кореспонденция, свързана с работа, а 20% от интервюираните съхраняват данни, необходими за отдалечен достъп до локалната мрежа на дружеството.

Около 19% от потребителите на смартфони съхраняват пароли на служебния сървър за съхранение на електронна поща в паметта на своя смартфон. За 14% данните, съхранени на тези устройства, включват потребителски имена и пароли за отдалечен достъп до виртуална частна мрежа (VPN). В случай на заразяване, загуба или кражба на тези устройства, информацията ще се окаже ценна плячка в ръцете на измамници или други правонарушители, коментира Лаборатория Касперски.

За да се контролира употребата на лични устройства с работна цел е необходимо да се прилага единна корпоративна политика за сигурност и да се използват подходящите решения за защита. Потребителите също така следва да помислят за защитата както на личните, така и на служебните си данни.

Коментар