Намаляват учителските заплати в Европа

Все повече европейски държави намаляват или замразяват учителските заплати. По данни от доклад (pdf), публикуван от Европейската комисия, най-засегнати от бюджетните ограничения и мерките за икономии са учителите в Ирландия, Гърция, Испания, Португалия и Словения. Учителските заплати в България, Кипър, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Хърватия и Лихтенщайн са намалели слабо или са останали непроменени.

От доклада също така става ясно, че в четири държави – Чешката република, Полша, Словакия и Исландия, учителските заплати растат от средата на 2010 г. насам, а заплащането в Румъния почти се е изравнило със заплатите от времето преди кризата.

„Възнагражденията на учителите и техните условия на труд следва да са основен приоритет, за да бъдат привлечени и задържани в тази професия най-добрите. Заплащането далеч не е всичко, за да привлечем най-добрите учители: задължително е класните стаи да са добре оборудвани, а мнението на учителите да се отчита, когато се модернизират учебните програми и се провеждат реформи”, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

От средата на 2010 г. насам икономическата криза се е отразила неблагоприятно върху заплащането на учителите. Все повече държави орязват както заплатите, така и възнаграждения като заплащането за неработни дни или премиите.

В Европа максималното възнаграждение на най-опитните учители обикновено се равнява на две минимални заплати за новопостъпващи. Учителските организации обаче се опасяват, че е възможно младите хора да обърнат гръб на професията поради факта, че за да се достигне този максимален размер, са необходими средно 15-25 години.

Въпреки че учителските заплати при постъпване на работа не са особено привлекателни, в много европейски държави повечето учители се доближават до официалния максимален размер на заплащане в сектора, като се вземат предвид възнагражденията за допълнителни отговорности или извънреден труд. До известна степен това може да се обясни с факта, че относително голям дял от учителите са в по-напреднала възраст. В редица държави няма достатъчно учители и съществуват опасения във връзка със застаряването на работната сила.

Докладът извежда още нещо на преден план. Независимо от твърденията на всички държави, че си поставят като основен приоритет повишаването на постиженията на учениците и студентите, едва половината от проучените в доклада държави предоставят на учителите допълнителни възнаграждения за добри преподавателски резултати или високи резултати на учениците, като сред тях е България.

Коментар