Смартфоните ще имат и радари

Група инженери от Франкфурт създадоха компактен и евтин радар за вграждане в мобилни устройства, роботи и уреди за автомобили. Проектът, финансиран от Европейския съюз, а наречен Success („Silicon-based ultra-compact cost-efficient system design for mm-wave sensors”).

Целта на екипа е била да разработи най-малкия в света пълноценен радар, споделя проф. Кристоф Шейт, координатор на проекта и представител на компанията IHP Microelectronics. И досега са правени ултракомпактни радари, работещи в диапазона 100 GHz, но за първи път всички компоненти са разположени на един малък чип, съобщи Gizmag.com.

Чипът-радар има размери 8×8 мм, работи на тактова честота 120 GHz и показва разстояние до обекти в радиус 3 метра с точност до 1 мм. Устройството може да открива движещи се обекти, да изчислява скоростта и направлението им, като използва ефекта на Доплер.

За да създават ултракомпактния радар, учените е трябвало да преодолеят редица технологични ограничения. Те са намалили размерите на антената и са осигурили защита срещу изкривявания на сигнала, внасяни от външни източници на електромагнитно излъчване, както и срещу загуби от въздействие на неблагоприятни атмосферни условия.

Важен елемент в чипа е системата за самотестване, благодарение на която техническият персонал може бързо да проверява работоспособността на чипа, преди да пристъпи към изпълнение на конкретна задача.

Чипът е разработван в продължение на три години с участието на учени, които са създали теоретичния модел, и инженери от електронната индустрия, чиято задача е била да адаптират разработката към практическите нужди и пазарната реалност.

Себестойността на чипа е сведена до едно евро. Консорциум Success ще отговаря за пускането на радара на пазара, а интерес към проекта са проявили компаниите Bosch, Silicon Radar и Hightec.

Коментар