ЕК дава по 1 млрд. евро за „Графен” и „Човешки мозък”

Проектите „Графен” и „Човешки мозък” спечелиха най-големия досега конкурс за върхови научноизследователски постижения, съобщи Европейската комисия. Наградените инициативи ще получат по един милиард евро, за да осъществяват в продължение на 10 години научноизследователска дейност на най-високо световно равнище в пресечната точка между наука и технологии. Всяка от инициативите включва изследователи от най-малко 15 държави – членки на ЕС, и почти 200 научноизследователски института.

„Графен” ще се занимава с проучване и търсене на приложения за уникалните свойства на един революционен материал на основата на въглерода. Графенът има една изключителна комбинация от физически и химически свойства: той е най-тънкият материал, неговата електропроводимост е много по-добра от тази на медта, якостта му е 100-300 пъти по-висока от тази на стоманата, а оптичните му свойства са уникални. Използването на графена стана възможно благодарение на европейски учени през 2004 г., като се очаква веществото да се превърне в „материал-чудо” на 21-ви век (какъвто бяха пластмасите за 20-ти век), включително да замени силиция в продуктите на ИКТ.

По проекта „Човешки мозък” ще бъде изградена най-голямата в света експериментална установка за разработване на подробен модел на човешкия мозък, с цел да се изследва начинът, по който той работи, и в крайна сметка да се разработят индивидуални лечения за неврологични и други сродни болести. Това изследване полага научните и техническите основи за напредък в медицината, който има потенциал да подобри значително качеството на живот на милиони европейски граждани.

Устойчивото финансиране за целия срок на проекта ще бъде осигурено от рамковите програми за научни изследвания на ЕС, предимно от програмата „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.), която понастоящем се обсъжда в Европейския парламент и Съвета.

Проектът „Графен” се ръководи от проф. Джари Кинарет от университета Шалмер, Швеция. Водещата инициатива включва над 100 изследователски групи със 136 главни изследователи, включително четирима Нобелови лауреати. Проектът „Човешки мозък” включва учени от 87 институции и се ръководи от проф. Хенри Маркрам от „Еcole polytechnique f?d?rale” в Лозана.

Коментар