Интерактивни технологии за децата в Приказен свят

Детската градина „Приказен свят” в Триадица, София вече разполага с изцяло обновена ИТ зала с таблети, ноутбуци, интерактивна дъска и други модерни технологии. В края на миналата седмица кметът на общината Стоян Начев преряза лентата и пожела „На добър час!” на детското заведение.

„Инвестираме като прилагаме и внедряваме информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в цялостния процес и дейност на детското заведение”, каза г-жа Софийска, директор на 129 ЦДГ „Приказен свят” по повод новата зала.

В ремонтираната и изцяло обновена в модернистичен и разчупен стил зала е внедрена ИКТ техника, включваща 7-инчови таблети Privileg, лаптопи, проектор и интерактивна мултимедийна дъска Triumph Board с технология Dual Touch, която позволява на две деца едновременно да работят с пръст, стилус или писалка като чертаят, пишат, рисуват, местят и запазват изображенията от дъската на компютъра.

Интерактивната дъска разполага със софтуер за анотации, библиотеки с графични елементи и с много инструменти на 25 езика, включително български. В комплекта е включен и най-добрия софтуер в този клас за разпознаване на ръкописен текст на 85 езика и богата мултимедийна библиотека с над 4500 елемента, сред които 70 видеоклипа, 40 приложения, специални ефекти и готово съдържание с 1700 урока и учебни дейности.

Освен за мултимедийни уроци и занимания залата ще се използва и за други дейности, включително и за спорт в детското заведение.

Това е първата държавна детска градина на територията на общината, оборудвана със съвременни интерактивни мултимедийни технологии. „Направеното тук е доказателство за максимата, че когато човек иска, може да постигне всичко и за него няма невъзможни неща”, каза Ирена Николова, главен експерт в дирекция „Образование” на Столична община.

„Приказен свят” работи изключително по идейни проекти и проектни дейности с приоритети за ранен достъп до качествено образование, като използва интерактивни методи на обучение, иновативни похвати и най-новите ИКТ средства приложими за ранно детско обучение. Главната цел в обучението е чрез всички приложими нови ИКТ технологии да се развърже максимално потенциалът на детската личност, като се съхрани нейната идентичност и същевременно се даде възможност на децата да израснат и да бъдат личности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат активни и да могат сами да вземат решения.

Персоналът на детската градина е преминал обучение и се справя с техниката, която непрекъснато се обновява, увери директорката г-жа Софийска. Новото поколение получава невероятно много информация и педагогът по-скоро трябва да бъде придружител, един медиатор, който е длъжен да подреди информацията така, че тя да му служи, съобразно възрастова характеристика на детето. Това е много интересна задача и ако педагогът е иновативен, той ще търси начини и време за подходящата организация на уроците си, допълни Софийска.

Самите педагози подготвят уроците си, защото все още няма разработени електронни уроци за тази възрастова група. Около 80 на сто от учителите в детската градина работят с интерактивната дъска.

Коментар