Arrow ECS се насочва към доставчиците на ИТ решения в България

В края на 2012 Arrow Enterprise Computing Solutions, част от групата Arrow Electronics Inc., получи правата за дистрибутиране на цялата гама от софтуерни продукти от портфолиото на IBM за територията на България. Договорът ще улесни развитието на партньорската мрежа на IBM в бъдеще, като направи по-достъпни софтуерните продукти на компанията до крайния потребител .

Томас Промер, регионален директор на Arrow ECS за Югоизточна Европа споделя, че в други райони IBM е един от основните бизнес партньори. С новото сътрудничество в страни като Словения, България и Хърватска, Arrow ECS се стреми да стане лидер в дистрибуционния сегмент за Югоизточна Европа. „С този договор ние обединяваме влиянието, силата и ползите в международен мащаб, които предоставят Arrow ECS и IBM.  Вярвам, че ще постигнем успех в България, въпреки сложната икономическа обстановка в момента.“, споделя още Томас Промер.

Стратегическото сътрудничество между Arrow ECS и IBM България ще позволи на Arrow ECS да предложи висококачествена търговска и техническа експертиза, както и обучения и дейности за повишаване на интереса към продуктите – нещо, което доставчиците очакват като добавена стойност от световен дистрибутор.

“Това партньорство ще спомогне за разширяване на дистрибуцията на софтуерните технологии на IBM Software, което от своя страна ще позволи на IBM и Arrow ECS да достигнат до широк кръг от клиенти и доставчици. Arrow ECS ще приложи своите добре установени политики и практики на глобален дистрибутор с добавена стойност,  чрез активното развитие на еко-система от бизнес партньори в България.”, каза Рая Бучкова, мениджър “Продажби”, България, Arrow ECS.

Въпреки че IBM България има споразумения с редица надеждни дистрибутори и бизнес партньори, отправя покана за партньорство към Arrow ECS в резултат на  търсенето на местния пазар. „Аз силно вярвам, че с Arrow ECS ще достигнем до повече клиенти и бизнес партньори, като запазим близкия контакт с тях. В резултат на това клиентите ще получат по-лесен достъп и подробно разбиране за софтуерните технологии на IBM, включително и най-популярните, като бизнес анализи, сигурност и облачни решения, споделя Митка Аврамова, мениджър Бизнес Партньорска Организация, IBM България.

Тази сделка дава възможност на всички партньори да формират комплексни предложения от типа all-in-one, насочени към селектирани ИТ среди – надеждни, бързи и гъвкави единни решения за покриване на специфичните изисквания на клиентите.