Почина създателят на езика Fortran

На 82 години в САЩ почина Джон Бекус, създател на езика за програмиране Fortran. Бекус организира и вдъхнови група програмисти от IBM, които създадоха първия в историята на компютрите пълноценен оптимизиращ компилатор на изходния код на  програмите, писа Ню Йорк Таймс.

Джон Бекус получава степен на магистър по математическите науки от университета на Колумбия през 1950 година. Веднага след това той постъпва на работа в IBM, където се занимава с програмиране за IBM 704 – първия мейнфрейм, който извършва операции с плаваща запетая на апаратно ниво.

Fortran, или Formula Translator, е разработен през 1957 година и става един от първите езици за програмиране от високо ниво. Разработчиците на езика, а именно  групата на Джон Бекус, си поставят задачата да създадат език, оператори и функции, които максимално се приближават към речевите конструкции и алгебрическите изражения.

Fortran е създаден като удобен език. Програмите, написани на Fortran, се възприемат от компютъра като цяла функция, за разлика от програмите, писани на език, който се асемблира на ниско ниво и в който всеки мнемонически оператор се интерпретира като отделна инструкция.

Fortran стана фундамент за съвременните обектно-ориентирани езици за програмиране. Идеите на Бекус от 1957 година се използват и в момента.

Коментар