Ще сертифицират етичните хакери

От 1 април ще заработи система за сертифициране на… етични хакери, съобщава computing.co.uk. За такива се приемат специалистите, които се занимават с проверка на уязвимостта на фирмените компютърни мрежи.
Зад инициативата стои съветът на регистрираните етични тестери на сигурността (Crest), като целта е да се повиши репутацията на специалистите в областта на сигурността.
Пол Висидис, член на комитета за управление на дейността на Crest, смята, че сертификацията се явява необходим атрибут за компаниите от сектора на сигурността, където се изисква много високо ниво на доверие.
На нашите клиенти е необходима скала, по която да могат да определят кой е по-добър, добавя Висидис.
За да притежават сертификата, на всеки три години етичните хакери трябва да полагат писмени и практически изпити.

Коментар