Как операторите да сбъднат обединените комуникации

Операторите трябва да разглеждат себе си като средство, което дава възможност на другите да се разгърнат, заяви Рене Оберман

Операторите трябва да разглеждат себе си като средство, което дава възможност на другите да се разгърнат, заяви Рене Оберман

Предизвикателството за всички, чиито бизнес днес е пряко свързан с развитието на мобилните мрежи, е да съумяват да правят повече неща с по-малко ресурси в условията на по-голяма конкуренция и все по-ниски цени. Формулата за оцеляване и развитие в тази среда сподели на Световния мобилен конгрес в Барселона един от най-големите европейски телекоми – Deutsche Telecom в лицето на своя главен изпълнителен директор Рене Оберман.

Свидетели сме на постоянен спад на цените на телеком услугите, но през миналата година е налице 70% ръст на трафика – и това ще продължи, разказа Оберман. Изостря се проблемът с недостига на мрежов капацитет, а паралелно с това регулациите стават все по-строги – за цените на роуминга, за сигурността, за раздаване на честотни ленти.

Технологиите се развиват стремглаво и операторите постоянно трябва да обновяват мрежите си. Налице са по-къси иновационни цикли – всяка следваща нова технология се появява все по-скоро, а това значи и по-бърза амортизация.

Всичко това може да са добри новини за потребителите, но събрани под покрива на Световния мобилен конгрес, операторите коментират въпроса като голям проблем за бизнеса си.

И всичко, изброено дотук, не е достатъчно, тук се намесва и парадигмата на ОТТ: “операторите инвестират, ние прибираме печалбата”. ОТТ (съкратено от “over-the-top”) са доставчиците, които предлагат съдържание и услуги върху съществуващата мрежова инфраструктура, която обаче не е тяхна и е под контрола на друг доставчик. Става дума за доставчиците на услуги като Facebook, YouTube, myTV и др. Те предлагат съдържание, което постоянно увеличава трафика и натоварва мрежите – но самите те не инвестират в мрежи. За сметка на това генерират печалби от своите услуги за съдържание.

Това става все по-голям проблем за мрежовите оператори, в частност мобилните оператори, тъй като повсеместно хората искат да гледат видео и споделят съдържание чрез смартфони, таблети и други мобилни джаджи. Когато към всичко се добавят и платформи за т. нар. “rich communication” чрез социалните мрежи и развитието на тенденцията “интернетът на нещата”, предизвикателството изглежда непосилно.

Бъдещите телекоми ще трябва да са по-умни от сегашните. Ще трябва да са по-агресивни във въвеждането на иновации и партньорството с трети страни. Ще трябва да имат интегрирани мрежи – потребителят иска да борави едновременно с многобройни устройства и да ползва всичките си любими онлайн услуги през всички устройства по всяко време, – продължи Оберман. – Всеки оператор трябва да борави с по няколко спектъра едновременно и те да са изцяло интегрирани”. Това може да включва VDSL, FTTH, UMTS, WiFi, LTE и др.

Ефективността остава топ-приоритет. Заедно с това всички услуги трябва да бъдат кустомизирани.

“Операторите трябва да разглеждат себе си като средство, което дава възможност на другите да се разгърнат. Те трябва, например, да дават свои API на трети разработчици, за да създават иновативни нови приложения. Трябва да са отворени за нови партньори”, продължи шефът от DT.

Това означава намиране на правилния баланс между множество линии на развитие: кооперирането с други доставчици, конкуренцията, предлагането на пакетни услуги, развитието на споделянето, т.нар. краудсорсинг, интегрирането, съвместните инвестиции и не на последно място така нареченото “конкуриране” – онова поведение на фирмите, при което две или повече компании едновременно са конкуренти за едно и партньори за друго.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Как операторите да сбъднат обединените комуникации”

добавете коментар...

  1. Бай Брадър

    Мобилните оператори въобще не се оплакваха когато имаха ненормални нива на печалбите. Ситуацията се смени и те ще трябва да се адаптират – кратко и ясно.

Коментар