ЕК избра консорциум за поддръжка на визовата ИС

Визовата информационна система разчита на биометрични данни (снимка: ЕК)

Визовата информационна система разчита на биометрични данни (снимка: ЕК)

Европейската комисия избра консорциум от три компании да поддържа системите на ЕС за обмен на визова информация и съпоставяне на биометрични данни. Договорът, подписан между Генералната дирекция на “Вътрешни работи” и компаниите Accenture, Morpho и HP, е за срок от три години с възможност за едногодишно удължаване, с което максималната му стойност става 70 милиона евро.

Проектът ще подпомогне обмена на визови данни между граничните контролни органи чрез осигуряване на капацитет на системата за обработка на данни, както и на повече възможности за търсене и идентифициране, необходими при заявленията за издаване на виза.

ВИС беше пусната в действие по график – през октомври 2011 и оттогава е регистрирана повишена употреба от консулства в държави не-членки на ЕС и външните гранични контролно-пропусквателни пунктове на шенгенските държави.

Като лидер на консорциума, Accenture ще носи цялата отговорност за проекта, като ще следи за интеграцията на функционалната, техническата и оперативната поддръжка на ВИС, а Morpho ще предоставя услуги за съпоставяне на биометрични данни. Accenture и Morpho (в рамките на Консорциум „Мост“) работят с Европейската комисия от 2007 по отношение на развитието и поддържането на механизъм на ВИС за съпоставяне на биометрични данни.

HP работи с Европейската комисия от 2005 г., внедрявайки решението HP Конвергирана инфраструктура и прилежащите му технологични услуги за ВИС, както и решенията за архивиране и бекъп. Новият договор предвижда възможност за допълнителна мрежова поддръжка от HP, заедно с консултантски услуги и ИТ поддръжка.

Подизпълнителите на Accenture са Daon и WCC Smart Search and Match, които ще осигурят ИТ поддръжка и услуги.

ВИС е в основата на процеса за кандидатстване за виза в Шенгенското пространство и дава възможност на Шенгенските държави да съхраняват и обменят буквено-цифрени и биометрични данни, отнасящи се до заявленията за визи на граждани на трети страни. Като част от ВИС, Биометричната съпоставителна система (БСС) дава възможност за точна идентификация на кандидатите за визи чрез съпоставяне на биометрични данни, като например пръстови отпечатъци, чрез сравняване на идентичности, за да се установят и проверят заявленията за визи.

Коментар