Държавата готви резерв за данни при природни бедствия

Специално организирана база данни, която ще съхранява данни при земетресения и други природни бедствия, се разработва и финансира от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Това съобщи председателят на ДАИТС Пламен Вачков при откриването на семинар „Съхранение, резервиране и осигуряване на постоянен достъп до данните” в хотел Хилтън, София.

Повишаването на сигурността при съхраняване и използване на данни ще се гарантира и със създаване на център, където ще се запазва информация, както на агенцията, така и на други институции, посочи Пламен Вачков.

Държавата изгражда единната информационна среда и стандарти за взаимодействие, които са насочени към гарантиране на висока степен на информационна сигурност и развитие на инфраструктура за широк обществен достъп до електронни услуги.

Проектите спазват основните права и свободи при обработката на лични данни, съобщават от ДАИТС. В рамките на тази дейности е и внедряването на решения за бързо възстановяване на данните в резултат на аварии или природни бедствия.

Коментар