Сделка създава гигант в управлението на бизнеса

Сделка създава гигант в управлението на бизнеса
Софтуерната компания Infor придобива SSA Global
22-05-2006
Infor, един от най-големите световни доставчици на бизнес софтуерза сектора на производство и дистрибуция, ще придобие SSA Global, водещ доставчик на решения и услуги за управление на бизнеса,съобщиха от българската компания СМ Консулта.
„С тази стъпка Inforще стане третият по големина световен доставчик на интегрирани решения за управление на бизнеса с годишен приход от 1,6 милиарда долара”, твърди Джим Шапър, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на Infor. Според договора, Infor ще заплати на акционерите на SSA Global $19.50 на акция.Страните очакват сливането да приключи през третото тримесечие на 2006 година.
„Ние разбрахме, че в условията на бързо окрупняващ се пазар, мащабността и размерът имат значение”, обяви Майк Грийнъф, председател на борда на директорите, президент и изпълнителен директор на SSA Global.
Infor (http://www.infor.com) е един от най-големите световни доставчици на софтуер, фокусиран върхурешения за сферата на производството и дистрибуцията. Става въпрос за системи за управление на веригите за доставки, връзките с клиенти и доставчици, управление на потребностите, ERP, управление на склада и особено актуалните напоследък BI (бизнес интелект).
SSA Global (http://www.ssaglobal.com) е водещ световен доставчик на ERP с добавена стойност в областта на производството, дистрибуцията, търговията, услугите и държавния сектор. В допълнение на базовите ERP приложения, SSA Global предоставя пълната гама от интегрирани решения за управление на производителността в компанията (CPM), управление на връзките с клиенти (CRM), управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), управление на веригата от доставки (SCM) и управление на връзките с доставчици (SRM).
Българската компания СМ Консулта (http://www.smcon.com) е изключителен дистрибутор на ERP решенията на SSA Global. Клиенти на компанията у нас АЕЦ Козлодуй ЕАД, Русенска Корабостроителница АД, Национален осигурителен институт и др.

рубрика: Uncategorized

Коментар