PDA технологията в помощ на мобилната полиция

PDA технологията в помощ на мобилната полиция
Устройства BlackBerry държат служителите на улицата в контакт с централата по всяко време; търсенето на информация става за една минута
22-06-2006
Информацията е ключов фактор за модерната полиция. От това как се събира и управлява информацията, зависи колко бързо и ефикасно пазителите на реда ще си вършат работата.
В ежедневието на полицаите навлизат все повече мобилни устройства от типа PDA (цифрови персонални помощници). Засега тази практика е особено популярна във Великобритания и САЩ. И не случайно службите там си вършат отлично работата.
Полицията в Западен Йоркшир наброява няколко хиляди души и покрива огромен периметър. За да е работеща, четвъртата по големина полицейска служба във Великобритания трябва да бъде перфектно организирана. Едно от средствата за постигане на висока ефективност са PDA устройствата BlackBerry, с които са “въоръжени” служителите в движение, или тези, които вършат работата си извън офисите. BlackBerry държи мобилните полицаи в контакт с централата по всяко време и им осигурява необходимия достъп до критична информация.
Изборът на BlackBerry е продиктуван от няколко съображения. Този тип устройства са надеждни, имат дълъг живот на батерията, висока функционалност и не на последно място те са достатъчно малки и леки, за да се вместят в претрупаната екипировка на полицаите.
Сигурността е друг ключов момент при избора на BlakBerry. Едва ли има служба по света, която ще си позволи да изложи на риск достъпа до оперативна информация. Всички устройства са защитени с парола и се контролират отдалечено от софтуера BlackBerry Enterprise Server. Администраторите на системата могат, например, да изтрият отдалечено съдържанието в устройството, ако някой полицай докладва, че го е загубил.  
Едно от най-полезните приложения на технологията е достъпът на мобилните полицаи до електронна поща. Страничен ефект от малката клавиатура на BlackBerry е, че полицаите пишат по-малки съобщения и така се постига по-висока оперативност при вземане на спешни решения. Някои от мобилните служители, според йерархията, получават на своите PDA и резюмета от дневните брифинги на службата
BlacBerry ускорява многократно достъпа на мобилните полицаи до компютърната полицейска система на национално ниво. В миналото, за да получат информация от там, служителите в движение трябваше да извършват гласово обаждане чрез посредник – процес, който отнемаше около 5 минути. Сега, с помощта на BlackBerry, мобилните полицаи влизат директно в системата и буквално за една минута могат да извършат търсене на информация.
В Йоркшир обучават полицаите за работа с PDA в рамките на половин дневен курс. За тези служители, които използват само и-мейла и календара, са достатъчни и няколко минути обучение.
Като цяло, ефектът от внедряването на PDA технологията е много голям, тъй като ускорява оперативността на полицаите чрез бърз достъп до необходимата информация. В бъдеще, в Йоркшир планират да разширят употребата на BlackBerry и в други дейности на мобилната полиция – например за електронно попълване на различни формуляри, свързани с престъпленията, и така да се спести време.

Коментар