Теню Попминчев представи у нас уникалния си лазер

Д-р Теньо Попминчев, старши научен сътрудник в института JILA към Колорадския университет в Боулдър, САЩ

Д-р Теньо Попминчев, старши научен сътрудник в института JILA към Колорадския университет в Боулдър, САЩ
(снимка: uni-sofia.bg)

Българският учен д-р Теньо Попминчев представи в Софийския университет свое откритие, направено в лаборатория в САЩ, в резултат на което за първи път експериментално е реализиран рентгенов лазер със свръхкъси импулси.

„Ние използваме абсолютно различна физика – т. нар. нелинейна оптика. От видимата област сътворяваме светлина в ултравиолета. Практически успяхме да реализираме това напълно неочаквано. Устройството се побира в човешка длан и е съизмеримо с некохерентната тръба на Вилхелм Рьонтген“, заяви Попчинчев, цитиран от университетския сайт.

Изобретението може да намери приложение във фундаменталната наука и индустрията, нанотехнологиите, бъдещата наноелектроника, за създаване на следващата генерация свърхбързи микропроцесори и хардискове, за ранната диагностика на болести.

„Принципът, на който работи лазерът, ни позволи да направим една обобщена картина и да създадем знанието, въз основа на което можем да направим лазерна светлина във всяка една област на спектъра – от вакуумния ултравиолет до рентгеновите лъчи”, разясни приноса на откритието в медицината и биологията д-р Попминчев.

Възпитаникът на Физическия факултет д-р Теньо Попминчев е старши научен сътрудник в института JILA към Колорадския университет в Боулдър, САЩ. Институтът е световен лидер по атомна, молекулярна и оптична физика с три Нобелови награди в областта за последното десетилетие.

Името на д-р Теньо Поминчев се появи в най-реномираните в света научни списания и в най-гледаните телевизионни канали, след като на 7 юни 2012 г. списание Science публикува новината, че международен екип от физици, начело с българина, е разработил първия по рода си настолен рентгенов лазер, който може да бъде използван за биологични, физически и други научни изследвания.

По своята същност това е лазерната версия на рентгеновата лампа, създадена от първия Нобелов лауреат по физика – Вилхелм Рьонтген, преди повече от 100 години и широко използвана днес за медицинска диагностика, за безопастост в летищата, във военните технологии. Този лазер е идеалната “камера”, която може да заснеме и най-бързите движения в природата с безпрецедентна разделителна способност едновременно във времето и пространството, което не е възможно с никоя съвременна технология.

Коментари по темата: „Теню Попминчев представи у нас уникалния си лазер”

добавете коментар...

  1. finji

    Пълни глупости!!!!

Коментар