Нетера стартира локални огледала на Linux дистрибуции

Достъпът до Linux-дистрибуциите CentOS, Debian u Ubuntu вече е по-бърз, благодарение на локалните огледала на Нетера

Достъпът до Linux-дистрибуциите CentOS, Debian u Ubuntu вече е по-бърз, благодарение на локалните огледала на Нетера

Доставчикът на телекомуникационни услуги Нетера стартира официални локални огледала на Linux дистрибуциите с отворен код CentOS, Debian u Ubuntu, както и на хранилището за Perl пакети CPAN.

Огледалата ще осигурят по-бърз достъп на потребителите, вкл. на услугата Cloudware, до софтуера и операционните системи, както и до техните налични актуализации. Огледалата ще разполагат с 2Gbps мрежова сързаност, като за първи път в България ще бъде наличен и достъп до всички дистрибуции по IPv6, уточниха от Нетера.

“Винаги сме подкрепяли и подпомагали софтуера с отворен код. За нас той е много важен и много наши проекти разчитат именно на такъв софтуер, защото с времето сме се убедили в изключителната му надеждност, гъвкавост и сигурност”, каза Салих Якубов, продуктов мениджър ИТ услуги в Нетера.

Голяма част от клиентите на компанията също разчитат на софтуер с отворен код и създаването на локални огледала ще им осигури по-бърз достъп до него. Услуги като cloud сървър, нает сървър, както и колокираното клиентско оборудване в центрове за данни на доставчика ще имат много по-бърз достъп до критични за сигурността обновления, допълни Якубов.

Всички огледала са публично достъпни на адрес mirrors.neterra.net, по HTTP, FTP и RSYNC протоколи.

В края на миналата година Нетера стартира проекта Cloudware за облачни услуги от типа инфраструктура като услуга (IaaS). Клауд платформата предоставя комбинация от изчислителни и мрежови ресурси, дисково пространство и софтуер под формата на виртуална инфраструктура, достъпна и управляема през интернет.

Коментари по темата: „Нетера стартира локални огледала на Linux дистрибуции”

добавете коментар...

  1. Данаил

    Такива новини да се чуват!

Коментар