CEFA ще проведе общо събрание в Пловдив

fair - ins

Международен панаир Пловдив ще приеме ръководителите на изложбени центрове от 12 държави в региона

Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на Общото събрание на Централноевропейския панаирен алианс (CEFA) на 21 юни т.г. В срещата ще участват 30 ръководители на изложбени центрове от 12 държави в региона.

Общото събрание ще обсъди програмата на CEFA за периода 2014-2016 г., както и европейски проекти, свързани със Стратегията на ЕС за Дунавския регион, съобщиха от панаира.

Потенциалът на панаирите, членуващи в CEFA, може да стане основа на много проекти, свързани с новия следкризисен модел на европейската икономика, смята Георги Гергов, президент на алианса.

При избирането си на поста преди една година, Гергов заяви, че ще обърне особено внимание на участието на CEFA в реализиране на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и за привличане на нови членове в алианса.

CEFA обединява 22 панаирни дружества от 15 държави. През мандата на Гергов в алианса бяха привлечени панаирите в Солун, Гърция и Нитра, Словакия, които ще бъдат официално приети в организацията на Общото събрание.

Коментар