GIX калкулатор оценява телеком услуги

Глобалната платформа за обмен на Ethernet трафик NetIX въвежда два нови инструмента за наблюдение и оценка на мрежи в реално време. NetIX Global Internet eXchange (GIX) Калкулатор оценява стойността на услугата NetIX GIX още преди да са проведени първите тестове.

GIX Калкулатор оценява стойността на услугата NetIX GIX още преди да са проведени първите тестове

GIX Калкулатор оценява стойността на услугата NetIX GIX още преди да са проведени тестове

Инструментът изчислява приблизителния брой на автономните системи (AS’es), видими директно през услугата NetIX GIX, и допълнителните пиъри, които автономната система на клиента ще получи, когато се включи като участник в платформата.

GIX Калкулатор помага да се предвиди много точно обемът трафик, който клиентът ще генерира като част от услугата NetIX Primary Port.

Вторият инструмент, NetIX Live Monitoring позволява наблюдение на мрежата в реално време и представя информация за общото й състояние чрез три показателя, които се обновяват динамично – времезакъснение при двупосочно преминаване (RTD), джитер и загуба на пакети.

Стойностите се показват заедно с техните предупредителни и критични нива, за да бъдат сравнени по-лесно. Данните от всеки мрежов комутатор на NetIX във всяка точка на присъствие са достъпни в реално време и се запазват за анализ на производителността на мрежата. Панелът има йерархична структура с три нива на мониторинг: a) град до град; b) точка на свързване до град; c) точка на свързване до точка на свързване.

Проектирани и въведени от техническият екип на NetIX, двата инструмента вече са достъпни за тестване и ползване, съобщиха от Нетикс Комюникейшънс ЕООД.

Коментар