Повечето програмисти виждат перспектива у нас

Разработката на уеб приложения е най-големият ангажимент на българските програмисти. 80% от тях са участвали в проекти, свързани с “уеб приложения или софтуер” през последните 12 месеца, сочат резултатите от септемврийско проучване на агенция “Маркет Линкс”, направено по поръчка на Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС).

На второ място сред разработките с 51% дял са “десктоп приложения или софтуер”. Следват приложения за управление на бази данни (46%), приложения за мобилни устройства (13%) и фърмуер (3%).

Сумарният процент на отговорите разбираемо е по-голям от 100%, тъй като голяма част от анкетираните 272 софтуеристи са работили в няколко области. Близо 90% от специалистите са ангажирани в софтуерни компании, докато само 2% работят на свободна практика, показва проучването.

Средната възраст на участвалите в онлайн анкетата е 26 години, а над една трета (37,5%) са старшите програмисти.

Като известна изненада може да се приеме фактът, че едва 14% от програмистите смятат, че могат да постигнат пълноценна реализация само в чужбина. В същото време 73% виждат перспективи, без да напускат България.

Прави впечатление също, че нагласата за реализация в чужбина е най-голяма сред по-неопитните софтуеристи със стаж до една година.

Що се отнася до използваните технологии за разработка, най-популярни сред българските програмисти са Java (50%), MS.NET (45%), C++ (19%) и PHP (15%), установява проучването.

Коментар