CBN: България е 12-та в ЕС по развитие на ИТ бизнеса

Около 550 са активните софтуерни компании в България, по данни на CBN

Около 550 са били активните софтуерни компании в България през 2012 г., по данни на CBN

България би заела 12-то място в класация за развитие на технологичния бизнес в ЕС, изпреварвайки страни като Австрия и Испания, сочи анализ на CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co.

По показателя приход на жител в един от най-сложните бизнеси – софтуерния – страната ни би се наредила до Великобритания и Франция и малко след Германия, твърди блогът на CBN.

Доказателствата в цифри и факти се съдържат в резултатите от приключилото през декември 2103 годишно изследване на CBN, отразяващо приходи, заплащане, работна сила и печалби в софтуерния бизнес в страната – селекция от приблизително 550 активни компании през 2012 г.

Два пъти нараства относителният дял на приходите на 100-те най-големи софтуерни компании спрямо БВП на България в класацията на CBN за 2012 спрямо 2005 година. 22 компании са генерирал приходи от над 5 млн. евро през 2012, при 16 през 2009. Десет от тях са имали приходи над 10 млн. евро.

За четвърта поредна година, въпреки икономическата криза, расте нетната печалба на Top 25 софтуерни компании, оценени по размер на годишния финансов резултат. 13 компании са завършили годината с печалба от над 1 млн. евро през 2012 година, докато през 2009 броят им е бил 8.

В класацията на CBN за Топ 25 работодатели в софтуерния бизнес 10 фирми имат над 250 служители. За сравнение, през 2009 компаниите с такъв размер са били само 6, сочат данните от анализа.

Коментар