Бум на кол центровете за ИТ услуги

За няколко години броят на служителите в кол-центровете за ИТ услуги в България рязко е нараснал, съобщи блогът на анализаторската компания CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Ако през 2005, когато практически стартира този бизнес, делът му е бил само 0,2% от целия ИТ персонал в страната, то след шест бурни години на ръст заетите в сектора вече са 14,3% от всички. Кол-центровете попадат в Топ 3 от 10-те ИТ сектора в страната по брой заети, сочи проучвавнето.

Стремителният ръст на работните места кореспондира с рязко свиване на персонала в друг ключов ИТ сектор – телекомуникационния, съобщи CBN.

Средното възнаграждение на зает в сектора на ИТ аутсорсинг изнесените услуги през 2005 година е бил 81% от средното за технологичната индустрия в страната. През 2011 служителите в кол-центровете вече взимат 94% от средното за ИКТ бизнеса като цяло.

Аутсорсинг секторът обаче все още не може да влезе в Топ 3 по заплащане, макар и да е в Топ 3 по заети, уточнява CBN.

Коментар