Фиксиран телефон и интернет с HomeBox

Фиксирана телефония и високоскоростен достъп до интернет получават потребителите на новия продукт HomeBox от M-Tel. За да ползват услугата, клиентите на оператора трябва да включат своя домашен телефонен апарат и/или компютър към HomeBox устройството, което получават за ползване безплатно от М-Тел.
С услугата М-Tel HomeBox потребителите получават два телефонни номера – фиксиран и мобилен. Те могат да се използват за изходящи и входящи обаждания. Посредством фиксирания си номер клиентите могат да говорят на ниски цени към национални фиксирани и към всички международни мрежи.
Разговорите от HomeBox към фиксираните мрежи в страната са без първоначална такса и струват 9 стотинки на минута за градски и междуградски разговори. Цените на международните разговори са едни от най-ниските на българския пазар и започват от 12 стотинки на минута, съобщиха от оператора.
Потребителите на M-Tel HomeBox получават 50 безплатни минути месечно към фиксирани мрежи в страната, както и 200 безплатни минути месечно към 5 номера от групата „Семейство и приятели”.
След изразходване на безплатните минути, разговорите към номерата „Семейство и приятели” ще струват 9 стотинки на минута. В мрежата на М-Тел потребителите ще говорят за 18 ст./мин. Цената на обажданията към останалите мобилни мрежи в страната е 39 ст./мин.
За да правят обаждания към мобилни номера, потребителите на HomeBox трябва да изберат префикс “9” пред избирания GSM номер.
Високоскоростен интернет достъп със скорост до 3.6 Mbps и 5000 безплатни МВ на месец е третата възможност, която клиентите могат да ползват у дома с M-Tel HomeBox.
Цената на пакета е 19,90 лв. на месец с договор за 2 години и 29,90 лв. на месец с договор за 1 година.Услугата M-Tel HomeBox стартира в над 60 населени места, сред които София, Пловдив, Варна, Русе и Велико Търново. В следващите седмици предлагането на услугата ще бъде разширявано към нови над 150 населени места.

Коментар