Девет оферти в търга за ИС на проектите по ОПТ

В „Агенция Пътна Инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за изграждане на управленска ИС по проектите на ОПТ

В „Агенция Пътна Инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за изграждане на управленска ИС по проектите на ОПТ (снимка: АПИ)

Девет ценови ценови оферти за изграждане на управленска информационна система (УИС) на проектите по оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) бяха отворени днес в Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Системата е предназначена за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите на АПИ, финансирани по ОПТ 2007-2013 г. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОПТ.

Ценови оферти за изграждане на управленска ИС по проектите на ОПТ:

  • „СТЕМО” ООД, гр. Габрово – 564 108, 93 лв. без ДДС;
  •  „Индекс – България” ООД, гр. София – 490 500 лв. без ДДС;
  • „Балистик СЕЛ” ЕООД, гр. София – 398 000 лв. без ДДС;
  • „КОНТРАКС” АД, гр. София – 399 556 лв. без ДДС;
  • „Технически Университет – София – Технологии” ЕООД, гр. София – 253 755 лв. без ДДС;
  • „Сирма Солюшънс” АД, гр. София – 524 800 лв. без ДДС;
  • „Лирекс БГ” ЕООД, гр. София –579 579 лв. без ДДС;
  • „АБАТИ” АД, гр. София – 269 000 лв. без ДДС;
  • „Информационно обслужване” АД, гр. София – 334 678 лв. без ДДС.

Основните функции на системата са съхраняване, обработване и обмен на данни, информация и документи между АПИ и Управляващия орган на ОПТ. Системата ще бъде централизирана, уеб-базирана, c персонализиран и контролиран достъп, гарантиращ защита на данните.

Ще се предоставя техническа и финансова информация по целия проектен цикъл – програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на всеки проект, както и аналитична информация за отделните договори, детайлни справки и контрол върху изпълнението на проектите и договорите.

С внедряване на УИС ще се улесни мониторингът при усвояване на средствата по европейските програми. Ще се повиши бързината, контролът и цялостното изпълнение на проектните дейности на всяко ниво на управление на инфраструктурните проекти, а с това и ефективността на работата на АПИ като бенефициент по ОПТ, посочиха от АПИ.

Коментар