ЕС ще създава работни места с по-гъвкав визов режим

Виза за турне ще позволи на законно пътуващите да се движат в Шенгенското пространство за период до 1 година

Виза за турне ще позволи на законно пътуващите да се движат в Шенгенското пространство за период до 1 година

По-гъвкави правила за визите в Европейския съюз ще насърчат растежа и създаването на работни места. Очаква се направените днес предложения силно да съкратят и опростят процедурите за тези, които желаят да дойдат в ЕС за краткосрочен престой.

Много граждани на страни извън ЕС, които желаят да пътуват до Съюза, често са изправени пред продължителни, тежки и скъпоструващи процедури за издаване на визи. Предоставянето на по-лесен достъп до Шенгенското пространство за законно пътуващите ще улесни посещенията на приятели и роднини и предприемаческата дейност, обяви Европейската комисия.

Неотдавнашно проучване показа, че през 2012 г. общо 6,6 милиона потенциални пътници от шест от страните с най-много пътуващи са били „загубени” поради тежките процедури за издаване на визи. Проучването показа също, че по-гъвкавите и достъпни правила за визите могат да доведат до увеличаване на пътуванията в Шенгенското пространство от 30% до 60% само от тези шест страни.

Това би могло да означава общи преки разходи от 130 милиарда евро за пет години (за настаняване, храна и напитки, транспорт, развлечения, покупки и др.) и да доведе до 1,3 милиона работни места в туризма и свързаните с него сектори.

„Европа се нуждае от по-интелигентна визова политика. Трябва да привлечем повече туристи, бизнесмени, научни работници, студенти, творци и професионалисти в областта на културата. Днешните предложения ще улеснят значително процедурите за краткосрочните посетители”, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Европейската комисия предлага днес значителни промени на правилата за визите:

  • Съкращаване на срока за обработване и за вземане на решение за издаване на виза от 15 на 10 дни;
  • Предоставяне на възможност за подаване на заявленията за издаване на виза в консулствата на други страни от ЕС, ако държавата членка, компетентна за разглеждане на заявлението, не е представена или не разполага с представителство в страната на подаване на заявлението;
  • Значителни облекчения за редовни пътници, включително задължително издаване на многократна виза, валидна за три години;
  • Опростен образец на заявление и възможност за кандидатстване онлайн;
  • Възможност за държавите членки да предвиждат специални схеми за предоставяне на визи на границата за максимум от 15 дни в една държава от Шенген;
  • Възможност за държавите членки да издават при облекчени условия визи за посетители на важни събития;
  • Нов вид виза (виза за турне), позволяваща на законно пътуващите да се движат в Шенгенското пространство за период до 1 година (без да остават в една държава членка за срок, по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период).

Твърде често проблемите с получаването на виза ограничават достъпа и в резултат на това намаляват потенциалните икономически ползи от туристическите атракции. Например Световното изложение в Милано през 2015 г. може да бъде възможност за милиони нови посетители в Европа.

Коментар