SAP ще захранва облака и сградите си само от ВЕИ

SAP SAP поема ангажимент да намали емисиите на парникови газове до нивата, които поддържаше през 2000 г.

SAP SAP поема ангажимент да намали емисиите на парникови газове до нивата, които поддържаше през 2000 г.

Немският софтуерен гигант SAP AG обяви, че ще захранва центровете за данни и сградите си със 100% възобновяема енергия. Промяната ще спомогне за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията и вредните емисии, причинени от системите на клиенти, благодарение на „зеления” облак.

Според доклад на компанията, общата енергийната ефективност остава стабилна, но емисиите на парникови газове са се увеличили от 30,0 грама CO2 на евро през 2012 до 32,4 грама през 2013. В същото време, абсолютните въглеродни емисии са се увеличили с 12%.

Тъй като все повече клиенти изнасят SAP софтуера си в облака, системите все по-често работят върху центровете за данни на SAP и са станали част от общите емисии на компанията. SAP поема ангажимент да намали емисиите на парникови газове до нивата, които поддържаше през 2000 г.

Компанията изпълнява няколко новаторски програми:

  • Нова инициатива за субсидиране и насърчаване приемането на електрически превозни средства за служителите в Германия;
  • През 2013 г. SAP построи първата LEED сертифицирана сграда в Бразилия и постигна сертификация EMS ISO14001 за своите офиси в Будапеща, Пало Алто и Ванкувър;
  • Мобилното приложение TwoGo, разработено от SAP, насърчава съвместното ползване на автомобили в рамките на публични и частни организации. Приложението се използва от SAP и в България.

По данни на компанията, 89% от служителите са съгласни с твърдението, че SAP трябва да продължи прилагането на устойчивост като водещ приоритет. Въпреки че се наблюдава лек спад в резултатите за служителския ангажимент в зелени проекти, резултатът на SAP е водещ в отрасъла със 77% през 2013 г. в сравнение със 79% през 2012 г.

Коментар