Виртуална платформа ще свърже ИКТ клъстери

Един от инструментите за подкрепа на ИТ бизнеса са програмите за развитие на регионални клъстери, заяви Петър Киров

Един от инструментите за подкрепа на ИТ бизнеса са програмите за развитие на регионални клъстери, заяви Петър Киров

Предстои създаване на виртуална платформа между ИКТ клъстерите в Черноморския регион, която ще подкрепи контактите и общите проекти между местните фирми, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на регионална конференция.

ИТ са сред най-динамично развиващите се сектори на икономиките на държавите около Черно море, а в същото време повечето компании са малки и средни предприятия с ограничени ресурси. По думите на заместник-министъра, един от инструментите за подкрепа на ИТ бизнеса са програмите за развитие на регионални клъстери. По този начин се стимулират иновациите, достъпът до по-големи пазари, инфраструктура, както и обмяната на знания.

Окуражаването на сътрудничеството между фирмите е един от приоритетите на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, заяви заместник-генералният секретар на регионалната структура.

Конференцията се организира съвместно от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българския ИКТ Клъстер в рамките на българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. В дискусиите, които продължават и утре, участват експерти от Европейската комисия, ИКТ клъстери от Сърбия, Македония, Румъния, Турция и България, съобщи МТИТС.

Коментар