Кристалният силиций ще доминира в соларните панели

Кристалният силиций ще доминира на пазара на слънчеви панели до 2019 г., въпреки че има и други технологии за фотоволтаични модули с потенциал за бързо развитие. X-Si остава предпочитаната технология, що се касае до фотоволтаичните системи, според нов доклад от Lux Research.

Технологиите, които ще конкурират кристалния силиций, включват панелите на база медно-иридиево-гаилев диселенид (CIGS), медно-цинков тинков сулфид (CZTS), кадмиев телурид (CdTe) и тънките, гъвкави панели от епитаксиален силиций (epi-Si), които имат потенциала да станат големи „заплахи” за доминантната позиция на X-Si.

Докладът на Lux Research прогнозира, че глобалният соларен пазар ще надмине 65 GW до 2019 година, а Северна и Южна Америка се очаква да бъдат най-бързо растящите региони в света, пише GreenTech.bg.

Панелите от кристален силиций с пазарен дял от 84,6% ще нараснат от 31,6 GWp през 2013 г. до 55,7 GWp през 2019 г. Това означава 8,45% средногодишен ръст. CdTe и CIGS ще бъдат на второ място – в периода до 2019 г. те ще отбележат увеличение до 4,8 GWp и 4,2 GWp съответно.

Коментар