Николай Василев предложи електронни търгове

Създаване на портал за провеждане на електронни обществени поръчки, вкл. за доставка на компютърна и периферна техника, коли, канцеларски материали и др., предложи министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.

Вчера той представи на Министерския съвет своето виждане за промени в търговете, които да пресекат корупцията. Предложенията са подкрепени от ръководството на НДСВ.

В регистъра на обществените поръчки да бъдат обявявани всички обществени поръчки, настоява Николай Василев. Друга идея е да се изготвят примерни задания, които да бъдат използвани като основни модели на обществените поръчки.

В заданията да бъдат включени “разумни, балансирани и обективни критерии, така че да не се изключват целенасочено определен кръг кандидати”, гласи предложението на министъра.

По отношение на методиката на оценяване на офертите, цената да представлява поне 50% от критериите за избор на изпълнител, е залегнало като условие в предложението.

Съставът на оценителната комисия да бъде широк и да включва юристи, икономисти и експерти в областта на съответната поръчка. В конкурсните комисии задължително да участват и представители на други държавни органи, които не са членове на комисията (напр. Министерство на финансите, Агенция по обществените поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и др.), представители на бизнеса, неправителствени организации и медиите, иска още Николай Василев.

Коментар