Паралелни изчисления ще ускоряват компютрите

Паралелните изчисления отново са на дневен ред. Две от най-големите ИТ корпорации, Intel и Microsoft, съвместно с водещи технологични университети пристъпват към усвояване на потенциала на паралелната обработка в масовите компютри, съобщава сайтът на софтуерния гигант.

Инвестиции от десетки милиони долари ще бъдат насочени към създаване на изследователски центрове, които ще работят по проблемите на паралелните изчисления. Резултати от усилията на учените се очакват в близките пет години.

В проекта са въвлечени университетът Илинойс в Урбана-Шампейн и Калифорнийският университет в Бъркли, които, от своя страна, също ще участват във финансирането на изследванията. Общо около 35 милиона долара ще бъдат заделени за работата по паралелните изчисления – 20 милиона от Intel и Microsoft и 15 от университетите.

Технологията на паралелни изчисления ще ускори значително работата на компютрите. Това ще стане чрез ефективно разделяне на задачите за едновременно изпълнение на множество процесори, вместо на един. И в момента Intel предлага дву- и четириядрени процесори, а скоро се очаква броят на ядрата да нарасне.

Коментар