Bluetooth 4.2 поддържа интернет връзка

Bluetooth 4.2 ще позволи на устройствата да обменят данни през интернет по протокола IPv6/6LoWPAN

Bluetooth 4.2 ще позволи на устройствата да обменят данни през интернет

Нова спецификация на стандарта Bluetooth повишава сигурността и скоростта при безжично предаване на данни.

Версия Bluetooth 4.2 вече е одобрена от експертите на Bluetooth Special Interest Group (SIG) и внася редица подобрения спрямо предходната спецификация 4.1.

Едно от ключовите подобрения е възможността за съвместна работа между Bluetooth и LTE. Новата спецификация предвижда защита от взаимни шумове чрез автоматично координиране на предаването на пакетите с данни.

Освен това Bluetooth 4.2 повишава скоростта на обмен на данни между устройства Bluetooth Smart. Твърди се, че благодарение на увеличения 10 пъти размер на пакетите от данни, бързодействието се е повишило 2,5 пъти, като същевременно е намалена консумацията на енергия.

Устройствата с поддръжка на Bluetooth 4.2 обезпечават и по-високо ниво на сигурност. В частност, за киребпрестъпниците става по-трудно да проследяват устройства чрез Bluetooth връзки, без разрешение на потребителя.

Най-накрая, Bluetooth 4.2 позволява на устройствата да обменят данни през интернет по протокола IPv6/6LoWPAN. Това нововъведение ще способства развитието на концепцията „интернет на нещата”. Според прогнозите, през 2020 г. към интернет ще бъдат свързани 28 милиарда различни типове свързани устройства.

Коментар