Повечето хора по света не познават интернет

Световната онлайн аудитория възлиза на 2,7 млрд. души, което е 38% от населението на Земята (източник: internet.org)

Световната онлайн аудитория възлиза на 2,7 млрд. души, което е 38% от населението на Земята (източник: internet.org)

Мнозина твърдят, че живеем в ерата на интернет, но дали това наистина е така? Според нов доклад на Internet.org, повечето хора по света все още не са влизали в глобалната мрежа.

Докато за населението на развитите страни интернет е неотменна част от живота, то за по-голяма част от хората в света мрежата продължава да бъде недостъпна привилегия.

По данни на ITU, световната онлайн аудитория възлиза на 2,7 млрд. души, което е 38% от населението на Земята. В тази група влизат и хора, които са ползвали интернет само веднъж в годината.

При това, темповете на ръст на интернет аудиторията се забавят, сочи проучването. През 2014 г. броят на потребителите на интернет е нараснал с 6,6%, докато през 2008 г. този показател е бил 12,4%.

Повечето несвързани потребители живеят в развиващите се страни, където проникването на интернет сред населението е около 30%. За сравнение, в развитите страни 76% от хората ползват интернет.

Главно препятствие пред интернет е липсата на осведоменост и релевантно съдържание – достъп до подобно съдържание на собствения език имат само 54% от хората по света, установява проучването.

Коментари по темата: „Повечето хора по света не познават интернет”

добавете коментар...

  1. Юзвер

    Алчността си казва тежката дума. Не осигуряват качествен Интернет бърз и на достъпна цена на хората, които имат нужда и го ползват, а тръгнали да търсят хората на които не им трябва Интернет и си живеят много по-добре без него, без фейсбоклука, без електронни магазини, без порно и т.н.

  2. vuicho

    Това е голяма радост. Природата има доста голям шанс да отселее от най-големия унищожител на света.

  3. юлиян

    Е да пускат на всички езици с гласово командване…

Коментар