GBCrypt – защитава файлове чрез криптиране

file_cryptGBCrypt е опростена програма за защита на важни файлове чрез криптиране, така че да не бъдат достъпни за други потребители. Приложението поддържа и обратния процес на декодиране, за да бъдат възстановени файловете в оригиналното им състояние.

Софтуерът е написан на Java и не изисква инсталация – достатъчно е да стартирате .BAT файла от папката на компютъра, в която се съхранява програмата. Тя може да се съхранява на всяко място, но се препоръчва изпълнение от локалния диск, с администраторски права.

GBCrypt прилага 256-битово кодиране, в комбинация с метод Blowfish, за да създаде недостъпен файл. В допълнение, програмата може да верифицира целостта на файла след декодирането, като използва алгоритъма за проверка SHA1.

Ключовете AES/Blowfish се кодират с 4096-битов RSA алгоритъм и трябва да се съхраняват в локалната папка. Те се вграждат във всеки кодиран файл, за да го защитят от достъп.

GBCrypt поддържа кодиране както на индивидуални файлове, така и пакетно кодиране, като за целта се избират съответно опции Encrypt File и Encrypt Folder (кодира пакетно всички файлове в избраната папка).

Намесата на потребителя по време на кодиранe/декодиране е сведена до минимум – той трябва да посочи файла и пътят до него и да избере дали да презапише резултата върху оригиналния файл или да го съхрани под друго име в избрана папка.

Даунлоуд: GBCrypt

Коментар