Одобрена е новата спецификация HDMI 2.0a

Новият интерфейс HDMI има пропускателна способност 18Gbps

Новият интерфейс HDMI има пропускателна способност 18Gbps

Браншовата организация HDMI Forum завърши разработката на новата спецификация HDMI 2.0a. Най-значимото нововъведение в нея е поддръжката на формати с разширен динамичен диапазон (HDR).

HDR обезпечава качествено възпроизвеждане на детайлите на изображенията едновременно в тъмните и светлите участъци от кадъра. Новата версия на HDMI включва връзки към наскоро публикуването обновление CEA-861.3 на спецификацията HDR Static Metadata Extensions.

Поддръжката на HDR позволява на участниците в HDMI Forum да запазят актуалността на стандарта HDMI и да обезпечат пълна съвместимост на предлагането оборудване на ниво екосистема. Фирмите със статут HDMI 2.0 Adopters вече имат достъп до новата версия на спецификацията.

Подобренията в новата версия на HDMI ще запазят актуалността на стандарта

Подобренията в новата версия на HDMI ще запазят актуалността на стандарта (източник: HDMI Forum)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) е цифров аудио/видео интерфейс, способен да предава некомпресиран поток (HDMI в Wikipedia). Интерфейсът свързва дигитални устройства като DVD плейъри, компютри, конзоли, мобилни устройства, телевизори и др.

Коментар