ОББ въвежда карти за безконтактни плащания

Безконтактната технология позволява да се извършват плащания само с доближаване на картата до безконтактно ПОС-устройство

Безконтактната технология позволява плащания само с доближаване на картата до ПОС

ОББ навлиза на пазара за безконтактни плащания. Новата безконтактна дебитна карта Debit MasterCard дава възможност за сигурно пазаруване в страната и чужбина както в търговката мрежа, така и онлайн.

Безконтактната технология позволява да се извършват плащания в максимален размер до 25 лв. на територията на страната само с доближаване на картата до безконтактно ПОС-устройство, без въвеждане на ПИН. Така картата винаги е в ръцете на клиента, което гарантира неговата сигурност.

Безконтактните плащания са защитени чрез технология за прочитане на чипа от терминалното устройство и въвеждане на ПИН-код. Клиентът казва на търговеца, че ще плати безконтактно, след което доближава и задържа картата до обозначеното за това място на разстояние 2-3 см, докато терминалът потвърди чрез звуков и светлинен сигнал  извършването на плащането.

ПИН-код се въвежда, ако терминалът го изиска. На ПОС-терминали, които не поддържат безконтактна технология, плащането се извършва по стандартния начин – чрез прочитане на данните от чипа или от магнитната лента при поставяне на картата в четящото устройство.

Debit MasterCard е карта от висок клас и покрива всички стандартни начини за плащане и теглене на пари в брой. Картата може да се използва за резервации на хотели, наемане на кола, закупуване на самолетни билети и други операции, които досега бяха достъпни само с кредитни карти.

Коментар