ОББ въведе сигурно плащане с карта в интернет

Обединена българска банка (ОББ) стартира нова услуга „Сигурно плащане с карта в Интернет” за своите над 1 000 000 клиенти, притежатели на карти, и отваря за транзакции в интернет картите си Visa Electron.

„UBB 3-D Secure” е реализация от ОББ на схемите за клиентска автентикация „Verified by Visa” и ”MasterCard SecureCode” на международните картови организации Visa и MasterCard. Удостоверяването на самоличността (автентикацията) на картодържателя се постига чрез обмен на тайна информация (парола), чрез която картодържателят може уникално да се идентифицира пред издателя на своята карта. След това издателят потвърждава тази идентичност на търговеца.

Ползата от услугата за картодържателите на банката е възможност за автентикация при всяка транзакция в интернет, водеща до по-добра защита от измами, по следните начини:

• При плащане към регистриран за ”Verified by Visa” / ”MasterCard SecureCode” търговец – защита от неоторизирани трансакции при опит за плащане с откраднати картови данни. В този случай транзакцията няма да може да се осъществи без знание на автентикационната парола.

• При плащане към нерегистриран за „Verified by Visa” / ”MasterCard SecureCode” търговец – права за оспорване на осъществени неоторизирани транзакции при плащане с откраднати картови данни.  В този случай отговорността за неоторизираното плащане се носи от търговеца, а не от картодържателя.

Автентикационната страница, в която картодържателят въвежда своята парола, се извежда на отделен екран, ако и картодържателят, и търговецът участват в автентикационната услуга.

Регистрацията за услугата се извършва за по-малко от 15 мин. Банката предоставя и възможност за последващо самостоятелно управление на регистрацията – промяна на парола, промяна на статус, преглед на промени и др.

Коментар