Български ИТ компании с финансиране по FRACTALS

България е сред държавите с най-голям брой договори за безвъзмездна финансова помощ по FRACTALS

България е сред държавите с най-голям брой договори за безвъзмездна финансова помощ по FRACTALS

Десетки малки и средни ИТ компании и уеб предприемачи ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 150 000 евро в рамките на проекта FRACTALS – един от 16-те акселератора, финансирани по програма FIWARE Accelerator на Европейската Комисия с бюджет от 80 млн. евро.

Средствата ще бъдат отпуснати за разработване на софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата „интернет на бъдещето” (FIWARE). Общият размер на грантовата подкрепа по проекта възлиза на 5,52 милиона евро, съобщиха от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която е партньор по FRACTALS.

Петте държави с най-голям брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ са Сърбия (13), Гърция (12), България (4), Италия (3) и Унгария (3). Четирите български компании с одобрени проекти са „Графуер” ООД, „МОМА” ЕООД, „Немечек” ООД и „СентърМайн” ЕООД.

Финансираните проекти стартираха в началото на юни 2015 и в следващите девет месеца европейските малки и средни ИТ предприятия и уеб предприемачи ще реализират иновативни FIWARE базирани приложения за селскостопанския сектор.

Коментар