Японски авто-гиганти градят водородна инфраструктура

Toyota, Nissan, Honda се обединиха около идеята за изграждане на достъпна мрежа от водородни зарядни станции в Япония

Toyota, Nissan и Honda се обединиха около идеята за изграждане на достъпна мрежа от водородни зарядни станции в Япония

Японските производители на автомобили Toyota, Nissan и Honda уточниха подробностите в съвместния си проект за насърчаване  на развитието на инфраструктура от водородни зарядни станции в страната.

Освен частично финансиране на оперативните разходи, трите компании ще работят за възможно най-добро обслужване и създаване на удобна и спокойна среда за клиентите на автомобили с горивна клетка (FCV).

Съвместният проект, обявен  за първи път на 12 февруари т.г., частично ще покрива оперативните разходи на инфраструктурни компании, които изграждат водородни станции. Освен това партньорите в проекта се ангажират да популяризират пакета от мерки, за да привлекат нови компании, които активно да навлязат в бизнеса с осигуряване на водород.

Финансовата подкрепа ще се осигурява чрез Изследователската асоциация за осигуряване на водород и имплементиране на технологии (HySUT), която цели да популяризира автомобилите с горивни клетки.

Създаването на атрактивни продукти е само половината от уравнението за популяризиране на водородните автомобили. Другата половина се крие в изграждане на достъпна мрежа от водородни зарядни станции.

Водородните автомобили са изцяло ново предложение на пазара и се очаква възвращаемостта на инвестициите във водородни зарядни станции да остане ниска поради малкото количество подобни автомобили.

През юни 2014 г. японското правителство представи стратегия за развитие на водорода и горивните клетки, която включва субсидии в изграждането на водородни станции и преразглеждане на текущите регулации в сектора.

Освен това през февруари тази година правителството реши да отпусне субсидии, които частично да покрият оперативните разходи на водородните станции, за да стимулира търсенето на водородни автомобили.

Междувременно, в края на миналата година Toyota представи водородния Mirai, докато Honda планира да пусне своя представител в сегмента преди април 2016 г., а Nissan – през 2017 година.

Трите компании планират да поддържат стабилна подкрепа за развитие на водороднатата инфраструктура в средносрочен план, докато настъпи моментът, в който автомобилите, задвижвани от водород, се установят трайно на пазара и има достатъчно развита зарядна инфраструктура. Очаква се това да стане факт към 2020 г.

Коментар