Microsoft ще “възпитава” безжичните устройства

Нов патент на софтуерния гигант Microsoft дефинира политика за поведение на безжичните устройства, или DMP (Device Manners Policy). Разработката представлява безжичен протокол, който позволява на локални оператори да определят режима на работа на мобилни устройства в различни зони, съобщава engadget.com.

Идеята е притежателите на безжични продукти от рода на телефони да имат достъп само до режими на работа, които съответстват на стандартите за сигурност в дадена зона, предприятие и пр.

Така например, пътуващите в самолет биха могли да се включват към мобилната мрежа, но само за предаване на данни, без права за гласова комуникация. Технологията на Microsoft ще позволи също на администраторите на безжични мрежи да забраняват правенето на снимки с мобилни устройства. По време на концерт пък могат да се забранят аудио и видео записите.

За да се реализира подобна идея, ще бъде необходимо самите мобилни устройства да поддържат технологията DMP.

Коментар