Пропуснати възможности за продажба – вече не!

Некст Консулт ще запознае участниците в семинара с добри практики в областта на маркетинга, продажбите и обслужването

Некст Консулт ще запознае участниците в семинара с добри практики в областта на маркетинга, продажбите и обслужването

На 27 август 2015 г.  ще се проведе втората семинар-демонстрация от серията „Нека невъзможните сделки станат възможни”, организирана от Некст Консулт и американската компания за облачни решения в сферата на маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти –  Salesforce.com.

Независимо от размера на компанията, всяка една се стреми към по-добър финансов резултат и познаваемост на пазара. За да се случи това компаниите планират и изпълняват множество дейности за увеличаване на продажбите към нови и съществуващи клиенти. По време на предстоящата семинар-демонстрация консултантите от Некст Консулт ще Ви запознаят с добрите практики в областта на маркетинга, продажбите и обслужването, а CRM специалистите на компанията в реално време ще Ви представят неограничените възможности на най-добрия инструмент в света за ефективно управление на процесите по продажби и обслужване на клиенти – Salesforce.com.

Семинар-демонстрацията цели да улесни работата на маркетинг и търговски специалисти, като покаже ефективни практики за повишаване на продажбите и удовлетвореността на клиентите чрез най-иновативната CRM платформа в световен мащаб. Salesforce платформата предоставя възможност за по-ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти и реализирането на продажби към нови и съществуващи такива посредством подобряване управлението и контрола на търговските екипи, адекватен персонализиран подход към всеки клиент, 360-градусов поглед над всеки клиент по всяко време от всяко устройство, анализи във всички желани сечения, представени във вид, позволяващ бързо и уверено взимане на информирани управленски решения.

Семинарът ще се проведе на 27 август 2015 г. от 10:00 часа в офиса на Некст Консулт, намиращ се на бул. Джеймс Баучер 76А, ет. 3. Събитието е полудневно и напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна РЕГИСТРАЦИЯ.